Rahankeräyslupaan liittyvää

Hakijan toiminnan tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on mahdollistaa, edistää ja kehittää kristillisten kirkkojen, seurakuntien ja järjestöjen työtä sekä mahdollistaa kaikin tavoin yhdistyksen näyn ja arvojen toteutuminen.

Kerättyjen varojen käyttötarkoitus

Yhdistys kehittää seurakuntien käyttöön valmiita digitaalisia pienryhmätoiminnan kursseja sekä alustoja. Kerätyt varat käytetään toiminnassa tarvittavien materiaalien tuottamisesta, kääntämisestä ja julkaisemisesta aiheutuviin kuluihin sekä muihin toiminnan toteuttamisen kannalta välttämättömiin kuluihin. Lisäksi varoja voidaan käyttää kouluttamisesta aiheutuviin kuluihin, joita aiheutuu seurakuntien, yhdistysten ja yksityishenkilöiden kouluttamisesta materiaalien käyttäjiksi.

Rahankeräyksen järjestäjä

Alfa Suomi Alpha Finland ry
Tiilipolku 6, Helsinki 00330, Suomi.
Y-tunnus: 3209675-6
Rahankeräyslupa RA/2021/1705, myönnetty 16.12.2021
Rahankeräystili FI68 3131 1002 3204 83, HANDFIHH