Varotoimenpiteet turvallisen digiympäristön takaamiseksi


Verkko- ja digiturvallisuus

Jos olet järjestämässä Online Alfaa, varmistathan, että kaikki vastuunkantajat ovat tietoisia verkko- ja digiturvallisuudesta.

On tärkeä tiedostaa, että nuorten hyväksikäyttöön pyrkivät henkilöt aloittavat lähestymisensä yleensä sähköisellä viestinnällä. Tämän reitin avulla he sitten yrittävät houkutella nuoria tapaamiseen turvattomassa ympäristössä.

Yhä useampien Alfojen pyöriessä verkossa Zoom, Facebook ja Instagram-alustoilla, verkkoalustojen vahvuudet ja heikkoudet on tärkeä tiedostaa. Tiedämme, että näillä alustoilla järjestettävissä tapaamisissa voi tulla vastaan yllättäviä tilanteita. Tästä johtuen kannustamme ryhmänohjaajia ja apuohjaajia toimimaan sellaisten henkilöiden kanssa, keihin he voivat luottaa.

Jos käytät Zoomia tai muita verkkoalustoja otathan huomioon nämä asiat: suojaa kokouksesi salasanalla, käytä vain suojattua WIFI-yhteyttä, varmista ettei taustaympäristössäsi ole mitään sinne kuulumatonta ja varmista, ettei kukaan osallistujista tallenna tapaamistanne.

Mahdollisia riskejä verkkoympäristössä ovat mm. verkkokiusaaminen ja nuoriin kohdistuva grooming. Nämä molemmat ovat erittäin vakavia ilmiöitä, joten niihin tulee puuttua aina ja välittömästi. Erityinen vastuu näihin ilmiöihin puuttumisesta ja niiden raportoinnista on ryhmänohjaajilla ja apuohjaajilla.

Haavoittuvassa asemassa olevien suojeleminen

Digiturvallisuudella pyritään suojelemaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä. Se kattaa matkapuhelinten, tietokoneiden (mukaan lukien kannettavat tietokoneet, netbookit, tabletit) ja muiden elektronisten laitteiden, kuten pelikonsoleiden, käytön mm. verkkoympäristössä toimiminen, sähköpostien, tekstiviestien ja pikaviestien lähettäminen sekä sosiaalisen median käyttäminen.


Ylläpidä turvallista ympäristöä

Miten kannattaa toimia
 • Mieti vielä kerran ennen kuin lähetät/julkaiset viestin: kun tiedot ovat verkossa, niiden poistaminen voi olla vaikeaa, ellei mahdotonta

 • Kun allekirjoitat viestejä, käytä ystävällistä mutta älä liian tuttavallista tai henkilökohtaista sävyä

 • Toteuta videopuhelut, tekstiviestittely ja muu viestittely sopivina vuorokaudenaikoina

 • Alfan ohjaaja: Johda ryhmääsi jokaiselle sen jäsenelle sopivalla tavalla ja muista toimia esimerkillisesti verkkoympäristössä

 • Rohkaise turvalliseen ja terveelliseen somen käyttöön. Suosi myös asianmukaisia ​​yksityisyysasetuksia.

 • Kommunikoi selkeästi ja yksiselitteisesti. Käytä sosiaalista mediaa enemmänkin tiedottamisen (esimerkiksi ryhmämuistutusten lähettämiseen) kuin keskusteluun.

 • Kommunikoi ja käyttäydy kunnioittavasti verkossa, niin kuin kommunikoisit tavatessasi keskustelukumppanisi kasvotusten.

 • Jaa vain se, mikä tuntuu mukavalta ja toisia kunnioittavalta. Älä anna painostaa itseäsi tekemään tai jakamaan mitään, mitä et halua tehdä. Äläkä jaa mitään, mitä muut eivät halua sinun jakavan.

 • Jos joudut tilanteeseen, jonka koet epämukavaksi, ota kokemuksesi puheeksi mahdollisimman pian Alfasi järjestäjän (esim. ryhmänohjaaja) kanssa. Jos epäasiallinen käyttäytyminen tapahtuu Alfan järjestäjän taholta, ota yhteys Alfasi taustayhteisönä toimivaan seurakuntaan, kouluun tai organisaatioon. Ilmaise mahdollisimman selkeästi, että kokenut jonkin viestinnän tai toiminnan epäasialliseksi. Kuvaile konkreettisesti, minkälaisen käyttäytymisen olet kokenut epäasiallisena.
Mitä ei kannata tehdä
 • Lupaa sellaista luottamuksellisuutta, jota et voi taata.

 • Antaa lupa Alfa-tapaamisen tallentamiseen.

 • Edistää tai vaalia poissulkevaa viestintää, joko tahallaan tai tahattomasti.

 • Järjestää yksin videopuhelua nuoren tai haavoittuvassa asemassa olevan henkilön kanssa.

 • Kirjoittaa tai julkaista jotain, mitä et haluaisi muiden ihmisten lukevan.

 • Jakaa yhteystietoja ilman lupaa.

 • Lisätä ihmisiä ryhmään, jotka eivät aktiivisesti osallistu käynnissä olevaan Alfaan.

 • Julkaista kuvia ihmisistä kysymättä heiltä lupaa.

 • Julkaista kuvia nuorista jotka eivät ole itse antaneet siihen lupaa, tai joiden vanhemmat ovat kieltäneet kuvien julkaisun.

 • Sellaisten henkilöiden tägääminen julkaisuun, jotka eivät ole antaneet sinulle lupaa siihen. Tämä on heidän valintansa, ei sinun.

 • Käydä pitkiä keskusteluja verkkotapaamisen chat-ikkunassa. Aiheet kannattaa nostaa puhuttuun keskusteluun ja niille kannattaa tarvittaessa varata oma aikansa.

 • Alfan ohjaajana: Seurata nuoria takaisin esim. snapchatissa, lähettää heille yksityisviestejä tai jakaa tarinasi henkilökohtaisesti nuoren kanssa.


Huolestuttavat tilanteet ja niissä toimiminen

Huolestuttavia asioita voivat olla:
 • Henkilön sanat viittaavat siihen, että he ovat vaarassa tai joutumassa vaaraan (Huom! Sinun on ryhdyttävä välittömiin toimiin. Katso ”Mitä tehdä erityisen huolestuttavissa tilanteissa” alta).

 • Viestien/sähköpostien sisältö viittaa jonkinlaiseen hyväksikäyttöön (Huom! Sinun on ilmoitettava asiasta mahdollisimman pian, viimeistään 24 tunnin kuluessa).

 • Olet huolissasi henkilön henkisestä hyvinvoinnista (toimi jälleen nopeasti)

 • Henkilön verkossa tai tekstiviestinä lähettämän viestin sisältö vaikuttaa sopimattomalta.

 • Joku julkaisee sopimattoman kuvan.

 • Henkilö on tullut sinusta riippuvaiseksi säännöllisten ja pitkäkestoisten henkilökohtaisen verkko-, tekstiviesti- tai kasvotusten tapahtuneiden keskustelujen seurauksena.

 • Nuori piilottelee viestittelyään (tämä voi olla merkki groomingista).

 • Tuntemattomat aikuiset ovat yhteydessä nuoreen tai nuori saa lahjoja tuntemattomilta aikuisilta (tämä voi olla merkki groomingista).

Mitä tehdä erityisen huolestuttavissa tilanteissa:
 • ÄLÄ LOPETA KESKUSTELUA. Saatat muuten menettää tärkeää todistusaineistoa – Ota tapahtuneesta kuvakaappaus mahdollisuuksien mukaan ja tallenna käymäsi keskustelu päivämäärien kanssa.

 • Jos uskot henkilön olevan vaarassa, soita myös asianmukaiseen hätänumeroon.

 • Ilmoita tapahtuneesta seurakuntasi johtajalle, Alfa-kurssin johtajalle, ja/tai erikseen nimetylle turvallisuusvastaavalle mahdollisimman pian.

 • Lisää netissä toimimisen hyvistä käytänteistä voit lukea esimerkiksi Kyberturvallisuuskeskuksen Ohjeet ja oppaat -sivustolta ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetti -sivustolta.